Kompleksowe
doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach
prawa dla polskich
klientów w
Czechach
Team

Zespół

Mgr. Lucyna
Abrahamová

adwokat

Lucyna specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek handlowych, przekształcenia przedsiębiorstw, przejęć, joint venture oraz ogólnym prawie cywilnym.

JUDr. Martin
Abraham

adwokat

Martin specjalizuje się w prawie umów, międzynarodowym prawie handlowym, prawie konkurencji, rozstrzyganiu sporów, prawie medycznym oraz farmaceutycznym, prawie geologicznym i regulacją handlu bronią.

Mgr. Anna
Jelínková

adwokat

Anna specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek handlowych, prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych i prawie imigracyjnym.