Kompleksowe
doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach
prawa dla polskich
klientów w
Czechach
Team

Usługi

Usługi kancelarii obejmują wszystkie dziedziny prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:


Prawa handlowego oraz prawa spółek handlowych

Międzynarodowego prawa handlowego

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

Prawa pracy

Prawa farmaceutycznego i medycznego

Prawa geologicznego

Nieruchomości i prawa środowiska naturalnego

Prawa zamówień publicznych

Prawa konkurencji

Prawa energetycznego

Regulacji handlu bronią


Prawnicy zapewniają klientom obsługę w językach czeskim, polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.