Komplexní právní poradenství ve
všech oblastech
práva
Team

Tým

Mgr. Lucyna
Abrahamová

advokátka

Lucyna se specializuje na obchodní právo a právo obchodních společností, korporátní přeměny, akvizice, joint ventures a všeobecné občanské právo.

JUDr. Martin
Abraham

advokát

Martin se specializuje na problematiku závazkového práva, mezinárodního obchodního práva, práva hospodářské soutěže, řešení sporů, oblasti zdravotnictví a farmacie, geologického práva a regulaci obchodu se zbraněmi.

Mgr. Anna
Jelínková

advokátka

Anna se specializuje na obchodní právo a právo obchodních společností, pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a imigrační právo.